پشتیبانی : 9 الی 22  |  04533730739

0
0

آوات کتاب

آوات کتاب

کتابفروشی آوات

آوات کلمه ای است از کلمات زیبای کردی به معنی آرزو ، فعالیت آوات کتاب در زمینه کتب و مجلات علمی و آموزشی و بیشتر کتابهای قدیمی ادبی ، تاریخ ، ادیان و جغرافی ، فسلفه ، منطق و روانشناسی و زمینه های مختلف دیگر می باشد .